Misyonumuz

Yönetim sistemleri belgelendirme, muayene, deney, ürün, personel belgelendirme alanlarında çalışan profesyonellerin öğrenim, eğitim, deneyim, beceri gibi yeterlilikleri ve çalışma sürecinde kalibrasyonları ile ilgili kriterler belirlenmiş veya net olarak belirlenmiş değildir. Özellikle bu alanda çalışmak isteyen uygunluk değerlendiricilerin alması gereken eğitimler ve programları ile ilgili karmaşa bilinen bir realitedir ve memnuniyetsizlik sebebidir.

Birçok yerde bu eğitimlerin akredite olduğu, uluslararası geçerli olduğu vb. ifadeler kullanılarak eğitim satışı yapılmaktadır. Bizim faaliyet gösterdiğimiz uygunluk değerlendirme alanında çalışan profesyonellerin alması gereken eğitimlerle ilgili her hangi bir akreditasyon standardı bulunmadığı gibi, eğitimlere akreditasyon veren bir kuruluşta bulunmamaktadır. Bu problemi çözmek adına yapılacak faaliyetin uygunluk değerlendirme programlarının geliştirilmesi ve akreditasyon kuruluşlarından akreditasyon alınması en uygun yöntem olarak gözükmektedir.

DEYEDER olarak özellikle uygunluk değerlendirme yapmak isteyen kişilerin bu alanlarda çalışmaya başlamadan önce alması gereken eğitimlerin programları ve içeriğinin belirlenmesi ve bunun ulusal ve uluslararası kabul edilebilir yapıya kavuşturulması amaçlanmaktadır.

Bu bağlama; en çok ihtiyaç duyulan iki alan için eğitim programları tamamlanmış hayata geçirilmiştir.

Yönetim Sistemleri Denetçi Eğitimleri

 • ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Başdenetçi Eğitimi (5 Gün)
 • ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Başdenetçi Eğitimi (5 Gün)
 • ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Başdenetçi Eğitimi (5 Gün)
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Başdenetçi Eğitimi (5 Gün)
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Başdenetçi Eğitimi (5 Gün)
 • ISO 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Başdenetçi Eğitimi (5 Gün)
 • ISO 13485 Medikal Cihazlar İçin Kalite Yönetim Sistemi Başdenetçi Eğitimi (5 Gün)
 • ISO 37001 Rüşvetle Mücadele Yönetim Sistemi Başdenetçi Eğitimi (5 Gün)
 • ISO 26000 Sosyal Sorumluluk Yönetim Sistemi Başdenetçi Eğitimi (5 Gün)
 • ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi Başdenetçi Eğitimi (5 Gün)
 • OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Başdenetçi Eğitimi, (5 Gün)

Derneğimizin bir başka amacı,  uygunluk değerlendiricileri bağımsız ve tarafsız sınavlara tabi tutarak kalibrasyonlarını yapmak ve yeterliliklerini 3 taraf beyan olarak yayınlamaktır. Aynı zamanda bu kişilerin gelişimlerini takip etmek, belirli periyotlarla sınavları güncellemek ve kayıtlarını tutmak, uzmanlık alanlarını beyan etmek, uygunluk değerlendirici havuzu oluşturmaktır. Bu bağlamda çalışmalar devam etmektedir.

Yukarda bahsedilen temel faaliyet alanlarında ihtiyaç duyulan dokümantasyon, eğitim programları ve yazılım tamamlanmış olup uygulamaya alınmıştır. Gelmiş olduğumuz noktada uygunluk değerlendirici eğitim programlarının Akreditasyon Kuruluşundan akredite edilmesi için Uygunluk Değerlendirme Programlarının onaylanması için müracaat yapılması planlanmaktadır.