Logo Kullanma Prosedürü

1    AMAÇ
DEYEDER logosunun kullanımına ilişkin kuralları belirlemek. 
2    KAPSAM
DEYEDER logosunun kullanım kurallarını kapsar.
3    TANIMLAR
•    DEYEDER Logosu: DEYEDER’in kendi ismini tanıtmak için kullandığı sembol.
•    DEYEDER Eğitim Onay Markası: DEYEDER tarafından onaylanmış kuruluşların onay statülerini göstermek için kullandığı semboldür. Onay Markası DEYEDER logosunun altına onaylanmış kuruluşun onay numarasının eklenmesi ile oluşturulur.
•    DEYEDER-AQA: Denetçi Yeterlilik Derneği
4    UYGULAMA
4.1    Eğitim onay kuruluşu olarak yetkilendirilmiş eğitim kuruluşları DEYEDER eğitim onay logosunu, kırtasiye, reklam, gazete ve dergi ilanlarında web sayfalarında, tanıtım veya benzeri malzemelerinde, binaların veya bayrakların üzerinde ve araçlar üzerinde kullanılabilir.
4.2    DEYEDER eğitim onay logosu,  sadece onaylanmış kapsamdaki eğitimlerle ilgili olarak kullanılabilir. Kuruluşun onaylandığı kapsam içinde olmayan faaliyetler, bağlı kuruluşlar veya iştiraklerde kullanılamaz, ikinci ve üçüncü tarafa devredilemez.
4.3    DEYEDER eğitim onay logosu, kullanılan doküman içeriğinden veya ilgili faaliyetten hiçbir şekilde DEYEDER‘ in sorumluluğu olduğu anlamı çıkacak şekilde ve yanıltıcı olarak kullanılmaz.
4.4    DEYEDER eğitim onay logosunun yanıltıcı ve uygun olmayan bir şekilde kullanılması durumunda, her türlü yasal yaptırım hakkı DEYEDER’ e aittir.
4.5    Eğitim onayının süresinin dolması, askıya alınması, geri çekilmesi veya iptali durumlarında eğitim onay kuruluşu derhal logo kullanımını durdurur.
4.6    DEYEDER eğitim onay logosu şekli, renkleri, oranları hiçbir koşulla değiştirilemez. Logo renk ve oranlarında değişiklik yapmadan büyütülüp küçültülerek kullanılabilir.
4.7   DEYEDER eğitim onay logosu belgelendirme, personel belgelendirme, kalibrasyon, test laboratuvarları veya muayene raporlarında kullanılmaz.